Rekrytering av deltagare till PACESS

This image has an empty alt attribute; its file name is pacess.png

Har du läst din journal via nätet? Eller är du nöjd med att få all information direkt från din läkare? Har du idéer kring hur Journalen och andra hälso-och vårdrelaterade e-tjänster skulle kunna se ut?

Forskningsprojektet PACESS har som syfte att utvärdera nya e-tjänster för att underlätta för Sveriges befolkning att ta del av information, kommunicera med vården och ta hand om sin egenvård. Du kan läsa mer om PACESS här: https://domeprojekt.wordpress.com/pagaende-projekt/pacess/

Patienters tillgång till sin journal via nätet anses numer ofta som ett viktigt verktyg för patienters delaktighet och aktiva medverkan i sin vård, men vi vill utforska om och i så fall hur dessa e-tjänster faktiskt påverkar vårdkvalitet och upplevelser. Vi vill utforska nyttan av tjänster som ’Journalen’, och hur utformning och användning av tjänsterna bör anpassas för att nå så många som möjligt samt ta reda på hur dagens e-tjänster skulle kunna förbättras för att göra detta ännu enklare. För att kunna ta fram riktigt bra lösningar behöver vi hjälp! Därför söker vi nu personer som varit i kontakt med vården med anledning av sin egen eller sina barns hälsa.

Är du intresserad av att dela med dig av fler erfarenheter eller tankar kring patienters tillgång till sin journal? Hör av dig så berättar vi mer! Antingen tar du direktkontakt med oss, eller så fyller du i dina kontaktuppgifter här (du förbinder dig självklart inte att medverka).

Vi kommer att genomföra ca 1 timme långa intervjuer med fokus på användandet av framförallt Journalen. Syftet är att diskutera och beskriva erfarenheter av hur Journalen påverkar patienters egenvård, kommunikation med och relation till vårdpersonal. Intervjun beräknas ta ca 1 timme. Intervjun genomförs gärna vid ett fysiskt möte, men kan också genomföras över telefon eller via videomöte.

Vi kommer att diskutera både erfarenheter av användandet och idéer och förslag på förbättringar utifrån dessa erfarenheter.

Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik, Uppsala Universitet, projektledare PACESS

Telefon: 018-471 6257, 072 999 9381, e-post: maria.hagglund@kbh.uu.se